Yayınlar
Düzenli Yayınlar | Tüm Yayınlar | Basın/Yayın | Abone Üyelik Bilgileri

TARIM KANUNU

Kanun No    : 5488   

Kabul Tarihi : 18/4/2006

Amaç;
MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasıdır.
>>devam

 

UZZK YÖNETMELİK

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik.

>>devam
 

© 2010 - Tüm hakları saklıdır. ANA SAYFA | KONSEY | KURULUŞ | HİZMETLER | BİLGİ FORMU | İLETİŞİM